but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Възможности за клиентите на Colibri® ERP

Colibri® ERP предоставя качествено нови възможности  за управление на бизнеса в реално време.

Colibri® ERP е Интернет базирано решение и се предлага като се използва бизнес модела софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service). Това определя и основните предимства за потребителите на системата:

  1. Достъп до бизнес информацията навсякъде и по всяко време. Colibri® ERP е Интернет базирана бизнес система и не поставя ограничения за време на работа и местоположение на потребителите;
  2. Бързо внедряване на ERP функционалност. Различното тук е, че получавате ERP функционалност без да се налага да се инсталира нищо. Не се налага съвместяване на Colibri® ERP с вече работещите софтуерни и хардуерни системи. Не са необходими капиталовложения за лицензи за системен софтуер и за допълнителен хардуер – сървъри и др. подобни;
  3. По-добра и бърза поддръжка и нова функционалност. Схемата на реализиране на Colibri® ERP като услуга предполага изключително бърз цикъл на взаимодействие между клиента и консултантите и специалистите на ЕДА като доставчик на услугата. Това означава поддръжка от консултантите и възможност за обновяване с нови версии на системата без изчакване и спиране на работата.
  4. Предвидимост на разходите във времето. Принципът на заплащане е  възможно най-добрия – плащаш за това което ползваш! Клиентът заплаща само цена за потребител на месец и при необходимост обучение на потребителите, които ще работят в неговата ERP система.
  5. Избягва се заключване и привързване към определена технология (операционни системи и сървъри);
  6. Подобрена сигурност, производителност и достъпност до функционалността на бизнес системата. За постигане на тези предимства в Colibri® ERP се използват най-нови и утвърдени като стандарт технологии и системи за криптиране, компресиране и пренос на данни;
  7. Постоянно поддържана актуалност на информацията. Colibri® ERP работи над централизирана база данни, т.е. бизнес информацията е една за всички. Всяка промяна в данните може веднага да бъде видяна и отразена от потребителите, които имат достъп до нея;
  8. Colibri® ERP расте заедно с растежа на фирмата. Colibri® ERP като услуга може безболезнено да променя разпростирането на функциите си, ако бизнеса има нужда от промени – разширяване или стесняване с работни места. Практически не се поставят ограничения за обема на данните и броя на потребителите.
  9. Получавате бизнес функционалност, не софтуер. Това означава, че няма нужда от инсталиране, няма грижа за защита и сигурност на данни, няма зависимост от софтуерни специалисти, няма проблеми с версии и/или лицензи за системен софтуер, няма разходи за скъпи сървъри и за тяхната поддръжка.
  10. Colibri® ERP като услуга позволява пълна концентрация на потребителите върху функциите на системата. Не се налага потребителите да губят средства и време за несвойствена за тях поддръжка, управление, обновяване, преинсталиране на софтуерни и компютърни системи. За надеждното функциониране на Colibri® ERP се грижи професионално и изцяло ЕДА.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009