but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Управление на наличностите

Наличностите на стоки и материали са един от основните ресурси на фирмите и са ключови за успеха от дейността и оптимизиране на разходите. Colibri® ERP притежава пълна и лесна за използване функционалност за да ви даде точна и моментална представа за това, с което разполагате независимо кога и къде. Colibri® ERP ще даде истинските наличности независимо колко сложна и географски разпръсната е структурата на организацията ви. С помощта на тази функционалност става възможно:

 • Да използвате силата на знанието за прецизно определените наличности във всеки момент;
 • Динамично да се определят истинските достъпни количества за търговците, които използват наличностите за да резервират обещаното за клиентите си, състезавайки се с другите търговци;
 • Поддръжка без прекъсване на всички основни бизнес процеси във фирмата (продажби, снабдяване и доставки, производство, експедиране, рекламации) с информация за наличностите, с които могат да оперират;
 • Бърза и точна инвентаризация по складовете на фирмата;
 • Планиране на снабдяването за да се избегнат ситуации на недостиг, както и на презапасяване на стоки, суровини и материали.

С Colibri® ERP:

 • Научете актуалните поръчани, налични, очаквани, резервирани количества за всеки артикул;
 • Винаги знайте с какви материални запаси разполагате във всеки обект или склад на организацията;
 • Съпоставяйте наличностите с месечното потребление и неиздължените на клиенти количества на стоки и материали за да планирате по-добре бъдещите доставки;
 • Оптимизирайте наличностите, използвайки плана за снабдяване с необходимите суровини и материали за производството;
 • Контролирайте материалните запаси така, че да не се достига до недостиг или презапасяване;
 • Анализирайте полезността на стоките за вашия бизнес. Нормално 20% от стоките определят основната част (над 80%) на оборотите на фирмата – научете кои са тези стоки.
 • Поддържайте перфектна отчетност на стоките и материалите в складовете;
 • Проследете бързо и лесно движенията на стока или материал;
 • Достигайте до информацията, свързана с наличностите навсякъде и по всяко време.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009