but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Администриране

Като система предназначена за използване в глобалната мрежа, Colibri® ERP притежава развита функционалност за управление на правата за достъп и използване на информацията. Това гарантира защитата на данните и съвършеното поддържане на политиката на фирмата от всички служители. Ето някои основни пункта относно управлението на правата в Colibri®ERP:

 1. Управление на правата на над 200 функции в системата, имащи съществено значение за поддържане политиката на фирмата;
 2. Управление на правата за ползване на данни (създаване, четене, запис, изтриване) за над 40 регистъра от поддържаните в системата;
 3. Настройка и поддържане на автоматизирана номерация на документите от регистрите на фирмата;
 4. Управление на правата за действия над складовете и складовите наличности;
 5. Задаване на права за ценообразуване в съответсвие с предварително определена ценова политика – глобално или по групи асортименти;Задаване на права за достъп до и работа с парични сметки (каси и банки) и начини на плащане;
 6. Управление на правата в три нива на детайлност: глобално, групово (ролево), потребителско (най-детайлно). Всеки потребител може да е член на няколко групи, с което може да получава комплексни права, наследявайки правата на групите. Отделно всеки потребител може да има и специфично за него зададени права за достъп до данни или функции на системата;
 7. Постоянно регистриране на всички извършени операции в подробен Log file: време и място на достъп; прочетени, записани или трансферирани данни;
 8. Активност на потребителите по дни, месеци и посетени страници;
 9. Управление на достъпа до системата като цяло с ограничаване на: времето за достъп (така ограничавате работното време на всеки потребител); адреса от който се осъществява достъпа (така ограничавате достъпа за всеки потребител от работно място в офиса или мобилен компютър извън мрежата на фирмата);
 10. Откриване, ограничаване и предпазване от неправомерен достъп с възможност за автоматично блокиране на потребители;
 11. Изискване на сертификат;
 12. Копиране на настройки от друг потребител - в помощ на администратора за по-бързо настройване на сходни права.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009