but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

CRM функцоналност

Предназначена е да осигурява възможно най-пълна информация за клиентите, транзакциите с тях, както и кредитна информация, продукти и цени, свързани с клиента документи, свързани задачи. Тази функционалност включва:

  1. Пълно описание на клиентите - адресна и данъчна информация, основна контактна информация, банкова информация, класифицираща информация (маркери) и др.;
  2. Свързани с клиента контакти, заедно с тяхната роля, метод за контакт и специфична адресна информация;
  3. Кредитна информация за клиента. Кредитни лимити във време и обем, време или обем на транзакциите в просрочие и др.;
  4. Специфична ценова политика с клиента, свързана с ценови нива, специални цени за определени асортименти и др.;
  5. Описание на клоновата структура на клиента за улесняване на регистрирнаето на операции с тях;
  6. Пълна история на документния обмен, както и на всички парични транзакции с клиента - Оферти, Договори, Поръчки, Проформи, Фактури и др.;
  7. Свързани задачи с клиента - история и предстоящи за изпълнение;
  8. Възможности за изпращане на електронни документи (оферти, договори, фактури, напомнителни писма и др.)  чрез e-mail подсистемата на Колибри ERP с автоматизирано отчитане на приемането им от клиентската страна;
  9. Възможност за свързване с външна CRM система, използвайки стандaртна, автоматизирана междусистемна комуникация чрез web services.

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009