but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бъдещето на ERP е Интернет базирани решения

ERP системите са призвани да бъдат информационен гръбнак на цялата фирма. Те дават възможност на собственици, мениджъри, отговорници, изпълнители, отдели и звена да взаимодействат чрез бизнес данните. Това взаимодействие днес и в бъдеще трябва да става без ограничение кога и къде. Неоспорим факт е, че Интернет е информационната среда, която единствена дава тази свобода.

Colibri® ERP е създавана с основната цел да управлявате бизнеса си свободно. Colibri® ERP е Интернет базирана система и тя постоянно разширява функционалните си възможности.

Управлявайте бизнеса си свободно с Colibri® ERP! 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009