but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Свидетелство за конфиденциалност
(за защита на информацията)

ЕДА, като създател на Интернет базираната бизнес система Colibri® ERP, декларира това свиделство за защита на информацията за да покаже своята ангажираност към конфиденциалността на специфичната и чувствителна информация на клиентите си. Защитата на информацията в този сайт (colibrierp.com), както и в Интернет базираните бизнес системи на ЕДА е от изключителна важност за ЕДА. Тези системи имат форми за въвеждане и получаване, както  и функционалност за преобразуване на информация, въведена от нашите посетители и/или клиенти. Поради тази причина създаваме това свидетелство за да се разграничим от зловредните практики на събиране, разпространение или размени на конфиденциална информация.

Събирана персонална информация

Ние изискваме от регистриращите се за да ползват нашите услуги от сайта (colibrierp.com) да въведат име, e-mail адрес, телефон, име на фирмата, брой служители във фирмата, брой потребители на системата. При сключване на абонаментен договор за използване на наша бизнес система като услуга ние искаме и допълнителна информация най-често свързана с идентичността на фирмата или с уреждане на бъдещите разплащания за ползване на услугата. Клиентите могат да променят или изтриват тяхната персонална информация като се логнат на сайта и редактират съответната форма за въвеждане.

ЕДА събира тази информация за да стартира услугата си (Colibri® ERP като услуга) в съответствие със съответния договор с клиента. Ние събираме персонална инфомация и за да можем да контактуваме в бъдеще и да обсъждаме основния интерес на клиента, както и да му оказваме методическа или специализирана помощ при разучаването на функционалността или по време на нейното използване. На клиентите се предлага да получават съобщения, свързани с ъпгрейди или с поддържането и развитието на системата, което те могат да откажат. E-mail адресите се събират само за да се улесни контакта с клиентите ни и те не се предоставят на трети лица.

Управление на бизнес данните

Интернет базираните бизнес системи на ЕДА са информационни системи и тяхната функционалност е предназначена за събиране, преобразуване, търсене и извличане на данни. Единствен собственик на тези данни е клиента и/или неговата организация. ЕДА няма да споделя, преглежда, разпространява, печата или се позовава на тези данни. Данните могат да бъдат виждани или управлявани от консултанти на ЕДА само с разрешението на клиента (след като клиента създаде и разреши достъпа на съответните потребители в неговата база от данни) и единствено с цел указване на необходима помощ или за разрешаване на конкретни казуси от дейността, свързани с използването на системата. Единствено клинентът и/или неговата организация имат правата и носят отговорността за надеждно управление на конфиденциалността и сигурността на предоставените електронни сертификати и създадените потребителски имена и пароли.

 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009