but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Свидетелство за сигурност

ЕДА, като създател на Колибри ERP – Интернет базирана бизнес система, използва някои от най-надеждните, широко използвани, доказали се в практиката съвременни технологии за сигурност и защита на данните в Интернет.

SSL

Когато вие след запитване от някакъв съвременен браузър (Internet Explorer 6.0 или следващ, Mozilla Firefox, или друг) получите достъп до функционалността на ЕДА Интернет базираните бизнес системи (Колибри ERP, Колибри CRM и др.) вашите данни надеждно се защитават, т.к. винаги се използва сигурен протокол за обмен през Интернет (SSL – Secure Socket Layer), т.е. комплекс от сървърна аутентикация (сървърно потвърждение за идентичност) и криптиране на данните (кодиране на данните), гарантирайки, че вашите данни винаги ще бъдат невредими, сигурни и достъпни само за регистрираните в системата потребители от вашата организация. Вашите данни ще бъдат напълно недостъпни за вашите конкуренти.

Име и парола

ЕДА, чрез нейните Интернет базирани бизнес системи (Колибри ERP, Колибри CRM), предоставя възможност всеки потребител от вашата организация да създаде уникални потребителско име и парола, които задължително и винаги трябва да бъдат въведеждани коректно за да може да се работи в средата на вашите данни. Интернет базираните системи на ЕДА използват сесийни кукита (session cookies) за да записват само криптирана информация (параметри и настройки), свързана с последната сесия на работа на всеки потребител. Не се използват кукита за съхраняване на потребителското име и парола.

Хардуерна защита (Firewall)

Допълнително, Интернет базираните системи на ЕДА се хостват в сигурна сървърна среда, защитена с firewall и други надеждни съвременни технологии, предназначени за предпазване от недобросъвестен и некоректен достъп.

В тази връзка от 22.11.2017 г., използването на Колибри ERP от клиенти под наем, премина към облачна инфраструктура, управлявана от най-модерната технология на VMware за съхранение на данни в Центъра за Данни Датикум (Data Center Daticum).

 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009