but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Допълнителна стойност

Въведение

Допълнителната стойност е много важен елемент от избора на бизнес решение (или бизнес софтуер) за назрелите грижи във фирмата.

Ние прекрасно разбираме това и нашето предложение към клиентите ни винаги включва методическа, техническа и специализирана поддръжка и помощ за потребителите на Colibri® ERP, извършвана от висококвалифицирани консултанти. Само като илюстрация: в направена анкета с настоящите клиенти не беше посочен нито един случай на нерешен казус или запитване към консултантите на ЕДА.

Как постигаме този висок резултат на поддръжка и удовлетвореност на клиентите ни? Отговорът е:

  • ЕДА използва най-новите и перспективни технологични достижения в информационните технологии, които повишават удобството и качеството на работа както на потребителите на системата, така и на доставчика на софтуера и неговите специалисти и консултанти.
  • Консултантите на ЕДА са висококвалифицирани и с богат опит. Те винаги са на разположение и с готовност да съдействат във всяка ситуация, свързана с конкретното използване на Colibri® ERP.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009