but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Лиценз с неограничен брой потребители

Въведение

За корпоративни клиенти е препоръчително закупуването на лиценз с неограничен брой потребители.

В този случай ERP проектът изисква начални инвестиции (закупуване на сървър, UPS и т.н), повече време за внедряване и обикновено е свързан с разработването на специфична функционалност, поръчана от клиента.

Колибри ERP се изгражда върху open source системен софтуер (Linux, Apache, MySQL, PHP), поради което отпада необходимостта от закупуване на лицензи за операционни системи, системи за управление на бази от данни и друг системен софтуер.

Специалистите от ЕДА професионално се ангажират с всеки такъв проект и той винаги завършва успешно. Опитът от всички такива инсталации на Колибри ERP показва, че реалното използване на системата се изплаща многократно, т.к. допринася значителни и осезаеми ползи за клиента.

Доказателста за това са нашите успешни решения и положителните отзиви от клиенти. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009