but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Компютърна и офис техника

Клиент

cantek

Website

КАНТЕК

Предизвикателство

Фирма Кантек ЕООД e българска търговска фирма, основана през 1990 г. За годините на своята дейност тя се превърна в лидер на пазара на офис оборудване. Кантек предлага на своите клиенти перфектно търговско и сервизно обслужване, качествена и доказана офис техника от световноизвестни търговски марки, оригинални консумативи на преференциални цени и складови наличности.

Фирмата изцяло покрива територията на България с дилърската си мрежа и 10-те търговско-сервизни бази, в които работят над 100 служители и е в състояние да отговори на потребителските нужди по всяко време и навсякъде. Кантек е спечелила доверието на над 8000 български корпоративни клиенти, частни компании и държавни учреждения и за успешното им и ефективно обслужване се нуждае от единна ERP система с централизирана база от данни, която да може да подобри дейността или да разрешава:

 • Разпръсната структура с над 10 офиса в цялата страна. Ясно изразена йерархия във взаимоотношенията между отделните потребители. Предполагаем брой на потребителите на необходимата ERP система – над 100;
 • Сервизна дейност със специфична организация и отчетност, съобразена със завишените изисквания за контрол и качество на основните търговски партньори, на които фирмата е представител;
 • Необходимостта от бързина и гъвкавост при вземане на решения;
 • Планиране на доставките и централизирана вътрешна логистика;
 • Необходимостта от перфектно и пълно поддържане на дългосрочни договори с клиенти;
 • Прецизиране на отчетността при сервизното обслужване;
 • Грижите на фирмата с достъпа до информация, синхрона и координацията между всички звена и отдели;
 • Необходимостта да се повиши контрола върху работата на служителите.

Решение

Colibri® ERP бе избрана и внедрена успешно, защото отговори на основните критерии за функционалност, поставени от фирма Кантек. Colibri® ERP отговори на основното изискване да обедини и синхронизира дейността на всички отдели в Кантек, независимо къде се намират в страната или по кое време работят.

Персоналът бе обучен за работа със системата по предварително изработен график, съобразно неговите основни длъжностни задължения.

Към системата беше разработен и интегриран специализиран сервизен модул по зададен модел на фирма Кантек. Модулът бе съобразен с естествения процес на класифициране, регистриране, отчитане (изписани материали и вложен труд) и фактуриране на сервизните ремонти. Напълно бе покрито изискването за прецизиране и цялостно отразяване на процесите при сервизирането на услугите.

Резултат

Всички служители във фирмата работят в единна среда. Данните, с които се борави, са актуални и в реално време, независимо от географската разпръснатост на фирмата. Системата обхваща изцяло всички протичащи процеси във фирмата. Резултатите от това са:

 • една истина за всички във фирмата въпреки географската разпръснатост;
 • подобрена е управляемостта и синхрона между бизнес процесите във фирмата;
 • възможност за вземане на точни и навременни решения.

Осъществява се пълно централизирано управление на доставките, продажбите, вътрешната логистика, складовите движения, паричните потоци и така важната за Кантек сервизна дейност в съответствие с търсенето и необходимостите на клиентите на фирмата.

Внедряването на Colibri® ERP даде възможност да се дефинират правата на всички потребители в съответствие с фирмените правила за достъп до данни и функционалност, което наложи необходимата дисциплина върху дейността на отделните служители. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009