but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Верига магазини за мобилни телефони и услуги

Клиент

jeff

Website

Джеф Ретейлинг

Предизвикателство

Фирма Джеф е основана през 1992 година. Две години по-късно компанията става най-големия вносител и дистрибутор на мобилни телефони и аксесоари в България. През 1997 година фирмата отваря първият си магазин и се фокусира в развитието на магазинна мрежа. До ноември 2012 г. Джеф е една от най-големите и популярни вериги магазини за мобилни телефони, аксесоари и операторски услуги. Фирмата работи с над 60 магазина, разположени в цялата страна.

Основната цел на Джеф е да предложи подходящо индивидуално решение за всеки свой клиент, най-голямо разнообразие от мобилни телефони и аксесоари без конкуренция, професионални услуги, консултации и анализи.

Целта на Джеф поставя високи критерии към служителите на фирмата. За мотивирането им, във фирмата се използва доста сложна бонусна схема, обвързваща заплащането на служителите с резултатите от работата им.

Необходима беше бизнес информационна система, която:

 • Да обхване и синхронизира дейността на всички отдели на фирмата (мениджъри, снабдяване, търговци, експедиране, рекламации, отчетност и счетоводство);
 • За улеснение на клиентите да предлага функционалност за бързото им обслужване (бързи продажби) и възможности за различни начини на разплащане;
 • Да позволява управление на материалните запаси по серийни номера и прилагането на съвременни средства за автоматизирано разпознаване на артикулите (баркод четци) при извършване на всички необхоидми операции над тях - заскладяване, изписване, инвентаризация, прехвърляне между складовете;
 • Да може да се интегрира с фискални устройства, изисквани от закона;
 • Да отчита точно и пълно резултатите на търговците, за да бъдат стимулирани със съответстващи на вътрешните правила, бонуси и надбавки;
 • Да не поставя ограничения за разширяването както географски, така и като брой обекти и работни места.

Решение

Беше предложен план за внедряване и развитие на Colibri® ERP в Джеф, като основната част от времето беше заето с разработката на специфичните за Джеф функционалности, свързани с:

 • Комплектоване и разкомплектоване на стоки;
 • Отчетност и обработка на стоките по серийни номера във всички прилагани в Джеф бизнес процеси;
 • Реализиране на бърз интерфейс за регистриране и отчитане на продажбите по магазините, т.е. за осъществяване на ретейлинга;
 • Интегриране на Колибри ERP с фискалните устройства по магазините на Джеф;
 • Реализиране на всички използвани в Джеф методи за разплащане на клиентите по магазините;
 • Специализиран модул за резлизиране на вътрешно приетата (и доста сложна) бонусна схема за стимулиране на търговците;

Colibri® ERP като Интернет базирана бизнес система обхвана дейността на всички обекти (над 60 в цялата страна) на Джеф. Поради тази причина внедрената система е отлично решение за Джеф, т.к. централизира цялата бизнес търговска информация на фирмата, като в същото време не поставя никакви ограничения на разширяването на дейността на фирмата.

Всички основни бизнес процеси (управление на продажбите, управление на снабдяването и доставките, управление на складовете (вътрешната логистика), управление на паричните средства, управление на личния състав са обхванати и техните взаимодействия се отчитат в една система, като по този начин голямата разпръснатост на фирмата вече не е грижа за навременната отчетност и управление на дейността.

Резултат

Внедряването на Colibri® ERP в Джеф е отличен пример за мощта на Интернет технологиите в управението на бизнеса, като са обхванати всички процеси - от продажбите на дребно по магазините до управлението на движението на материалните, финансови и човешки ресурси във фирмата.
  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009