but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Клиентска поддръжка и услуги

Консултантска поддръжка

ЕДА влага значителни средства, старание и целия си дългогодишен опит, за да осигури на клиентите си сигурност и свобода, както и за да придобият и използват всички директни и допълнителни ползи от използването на Colibri® ERP.

За да се удовлетворят необходимостите на клиентите и осигури тяхната успешна работа с Colibri® ERP, ЕДА предлага редица услуги и солидна консултантска и технологична поддръжка.

Услуга

В абонамента

Заплаща се допълнително

Брой въпроси и казуси Неограничен -
Време за отговор В рамките на 1 час -
Методическа помощ по телефона 8 часа/5 дни в седмицата -
Помощ при администриране на системата 8 часа/5 дни в седмицата -
Поддръжка по телефона 8 часа/5 дни в седмицата -
Поддръжка през Интернет 8 часа/5 дни в седмицата -
Нови версии Винаги се работи с последна версия на системата -
Промени, свързани със законодателството

Да

-
Обучение за използване на Colibri® ERP -

Да

Прехвърляне на данни към Colibri® ERP -

Да

Разработване на Web Services, използвайки SOAP за комуникация с други системи на клиента -

Да

Настройки и доработки към функционалности, включени в абонаментния план на клиента  

Да

Разработване на специфична функционалност по поръчка на клиента -

Да 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009