but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В02: Колибри ERP – ERP система ли е?

Отговор

ERP (Enterprise Resource Planning) системите са призвани да бъдат информационен гръбнак на бизнеса. Колибри ERP притежава удобна функционалност, достъпна навсякъде и по всяко време и предназначена за поддържане на дейността на всички отдели във фирмата, както и на основните бизнес процеси, използвани във всеки бизнес: продажби, управление на наличностите, снабдяване и доставки, производство/преобразуване на стоки и материали, експедиции и логистика, рекламации или връщане на стоки или продукция. Всички действия и операции от тези процеси могат да бъдат регистрирани, съхранявани, проследявани и отчитани в Колибри ERP. Информацията за извършените операции или транзакции е основа за генерирането на голямо множество настройваеми справки и отчети, предназначени за различни нива от управлението и дейността на фирмата. Системата е снабдена със специализирана подсистема за администриране и управление на правата за достъп до данни и функционалност. Създадена е възможност, отговаряща на утвърдени стандарти, за използване на данните от Колибри ERP от други системи (CRM, BI, електронни магазини, клиентски портали и др.) като се използват Web Services и SOAP. Поради тези причини съвсем точно е да се каже, че Колибри ERP е и може да бъде информационен гръбнак на фирмата, т.е. е ERP система.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009