but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В03: За какви фирми е предназначена системата Колибри ERP?

Отговор

Колибри ERP е удачно решение за управление на малки, средни или големи предприятия, занимаващи се с производствена или търговска дейност, имащи пръсната структура и поделения в страната (и извън нея) и необходимост да работят върху единна база данни в реално време.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009