but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В06: Какъв базов системен софтуер е необходим за работа на системата Колибри ERP?

Отговор

Системата КОЛИБРИ ERP е изградена върху “open source” системен софтуер (Linux, Apache, MySQL, PHP), поради което отпада необходимостта от закупуване на скъпоструващи лицензи за операционни системи и друг системен софтуер.

Ако ползвате Колибри ERP като услуга, Ви е необходим само компютър, свързан с Интернет. Въвеждате име и парола и вече работите с бизнес информацията на вашата фирма.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009