but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Практически въпроси, свързани с Колибри ERP

Практически въпроси, свързани с използването и внедряването на Колибри ERP.
Въпроси
В11: Може ли Колибри ERP да работи в мрежа и през Интернет?
В12: Мога ли с Колибри ERP да управлявам и поддържам дейността на повече фирми?
В13: Как става месечното приключване в Колибри ERP?
В14: Мога ли да разпечатам фактура на клиент с помощта на Колибри ERP?
В15: Отразява ли се автоматично промяната в складовата наличност при фактуриране на клиент?
В16: Формира ли системата дневници и справка-декларация по Закона за ДДС?
В17: Мога ли да извличам аналитична информация за задълженията към доставчици и вземанията от клиенти към избран период?
В18: Мога ли да правя прехвърляния на стоки и материали от склад в склад?
В19: Мога ли да правя корекции по вече разнесени документи в склада?
В20: Мога ли да проследя движението на даден материален актив за определен период от време?

Страница 2 от 4

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009