but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Практически въпроси, свързани с Колибри ERP

Практически въпроси, свързани с използването и внедряването на Колибри ERP.
Въпроси
В31: Могат ли да бъдат договаряни допълнения към функционалността на системата?
В32: Има ли производствен модул?
В33: Има ли модул за ТРЗ и Личен състав – Човешки ресурси?

Страница 4 от 4

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009