but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Производство на металорежещи инструменти

Клиент

crtatizit logo

Website

Резбонарезни инструменти Габрово (GWG)

Предизвикателство

Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД (GWG) е най-големият производител на металорежещи инструменти в България. Повече от 60 години фирмата произвежда инструменти с гарантирано качество: за обработка на отвори и фаски, за нарязване на вътрешни и външни резби, за фрезоване и зъбообработване, както и специални инструменти.

Неудобствата, с които се сблъскваше Резбонарезни инструменти са познати за приложенията, инсталирани на сървър на клиента и работещи само в неговата локална компютърна мрежа:

 • Спирания поради ъпгрейд или случайни повреди в базата данни;
 • Невъзможност за достъп до данни и функционалност извън локалната компютърна мрежа. За Резбонарезни инструменти, това е голямо неудобство, т.к. част от управлението на фирмата е извън България;

Необходими бяха и нови функционалности, непокривани от използваната до момента система, като:

 • Управление на клиентските поръчки;
 • Управление на поръчките към доставчиците в зависимост от натрупаните клиентски поръчки за определен период напред;
 • Кредитен контрол на клиентите.

Решение

Функционалността на Колибри ERP покрива всички вътрешнофирмени процеси и необходимости за успешно управление, като се включват:

 • Заявки от клиенти за стандартни и нестандартни инструменти;
 • Управление на производството на стандартни и нестандартни инструменти (Поръчки за производство, лимитиране, планиране на изпълнението на поръчките за производство, отчетност за завършеността на поръчките за производсто);
 • Управление на незавършеното производство;
 • Управление на брака;
 • Калкулиране на себестойността на продукцията (класифицирана за вътрешен пазар и износ);
 • Управление на доставки и продажби;
 • Стриктен кредитен контрол на клиентите по време и кредитен лимит;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Управление на паричните средства и подотчетните лица;
 • Счетоводна отчетност и всички необходими данъчни документи;
 • Управленски справки, ключови индикатори и др.

Резултат

Резбонарезни инструменти – Габрово ЕООД използва успешно за управление на бизнес процесите си Колибри ERP от 2006 г.

Колибри ERP работи бързо и надеждно и функциите на системата са достъпни навсякъде и по всяко време за мениджърите и отговорните лица на Резбонарезни инструменти (GWG). Това е от изключително важно значение за фирмата, т.к. системата не поставя никакви ограничения и винаги информацията, предоставяна от Колибри ERP е актуална и акуратна.

Отговорните лица от Резбонарезни инструменти имат голямо доверие на консултантите и специалистите на ЕДА, т.к. по техни думи винаги им предлагат компетентност, точност и навременно решение.

Резбонарезни инструменти – Габрово ЕООД и за в бъдеще ще разчита на Колибри ERP като система за управление на бизнеса и на ЕДА като надежден партньор. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009