but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Статии

SaaS ERP: новата ERP алтернатива за малките и средните фирми

(Computerworld, 5 юни 2009 г.)

Използването на софтуера под формата на услуга не е непознат подход. Милиони потребители по света всеки ден си служат с уеб-базирана поща тип abv.bg, gmail.com, онлайн офис-софтуер като Google Docs и т.н. Това е най-познатият пример за същността на SaaS. На практика тези потребители използват софтуер за е-поща и офис-пакети, но през уеб-интерфейс, под формата на уеб-услуга. Същият подход, пренесен в света на бизнес-системите, гордо шества в световната практика под наименованието софтуер при поискване, софтуер като услуга и англоезичните „software as a service" (SaaS), „on-demand software".

 

10 признака - Вашата фирма има необходимост от Интернет базирана ERP система

Ако сте се питали как да постигнете свбодно управление на бизнеса си и/или сте установили какво Ви е необходимо за да вървите успешно напред, може би някой от следвашите признаци (случаи) ще ви се сторят познати...

прочети статията

Colibri® ERP - софтуер за управление на бизнеса

Colibri® ERP (Enterprise Resource Planning) е единно решение, предназначено да поддържа и удовлетворява постоянно възникващите и винаги важни изисквания на бизнеса, позволяващо адаптируемост към промените, взаимодействие и управляемост през Интернет.

виж брошурата

А-Б за ERP системите

По материали на Кристофър Кох, Главен редактор в CIO Magazine (http://www.cio.com/article/40323/ERP_Definition_and_Solutions)

Най-напред нека кажем, че Enterprise Resource Planning система или софтуер (или ERP) е наложил се днес акроним, който не отразява съвсем точно същността на нещата. Например, планирането не е основна функционалност на този род системи, нито пък ресурсите са техния основен обект. От името точно на място си е само enterprise частта (фирмата, организацията). Това е важно да се запомни, защото то наистина е основната амбиция или идея, внедрена в този вид системи, а именно - ERP системите са опит да се интегрират дейностите на всички отдели, звена, роли и функции в една (единна) компютърна система, с основното предназначение да се поддържат практическите информационни нужди на работещите във фирмата.

прочети статията

Софтуер като услуга (SaaS) - предимства и ползи за бизнеса

Днес софтуерът като услуга (Software-as-a-Service (SaaS)) е силно развиващ се феномен в световния бизнес. Това развитие се осъществява с изключително бързи темпове. От началната идея за аутсорсване на управлението на данните и софтуера във външни фирми се достигна до днешната реализация на софтуер като услуга и до напълно нови методи за достъп до бизнес софтуерни решения. Това ново направление в предлагането на софтуер вече (2009 г.) е многомилионен бизнес в целия свят.

прочети статията

Системи за фирмено управление

(PC World, брой 6, 2003 г.)

Под система за фирмено управление или ERP (Enterprise Resource Planning) система се разбират използваните методи на управление и поддържащите ги компютърни системи. ERP системите обхващат всички функции на планиране и управление, които имат отношение към производствения процес, включително мениджмънт на суровини и материали, машини, човешки ресурси, връзки с доставчици. Както самият производствен процес, така и системите за фирмено управление трябва да бъдат органзизирани така, че да способстват за укрепването на пазарната позиция на фирмата и да съответстват на стратегията за развитие. Ефективните системи за фирмено управление трябва да подчертават конкурентните предимства на компанията в съответния пазарен сегмент.

 

 

Colibri® ERP - Управлявай бизнеса си свободно!

Мисията и философията на ЕДА, предимства на Colibri® ERP, Colibri® ERP като услуга, решения, приложения, поддръжка, клиентите за нас. 

виж презентацията

 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009