but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Абонаментни планове

Изберете план, най-добре подхождащ на вашия бизнес!

Функция/Параметър

Основен

Професионален

Предприятие

Пълен

Общи параметри

Абонамент 66 лв. на  месец за потребител 114 лв. на месец за потребител 108 лв. на месец за потребител 198 лв. на   месец за потребител
Брой потребители По договор По договор По договор По договор
Брой офиси и клонове Неограничен Неограничен Неограничен Неограничен
Брой артикули Неограничен Неограничен Неограничен Неограничен
Брой клиенти/доставчици Неограничен Неограничен Неограничен Неограничен

Функционалност

Снабдяване и доставки marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Ценообразуване marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Продажби marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Продажби на дребно (Retail) marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Клиентски поръчки marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Бизнес процеси - продажби marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Каталози на клиенти marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Управление на вземанията marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Материални запаси и наличностите marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Логистика и транспорт marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Поръчки към доставчици marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Бизнес процеси - доставки marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Каталози на доставчици marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Управление на паричните средства marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Дълготрайни активи marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Справки и отчети marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Анализ на дейността и счетоводство marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Анализи - Ключови метрики и индикатори, BSCкарти marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
E-mail подсистема marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Управление на задачи и събития marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Администриране marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
B2B функционалност marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Банков обмен - - - marks-c-4
Връзка с куриерски фирми (Спиди и Еконт) - - - marks-c-4
Управление на производство - - marks-c-4 marks-c-4
Управление на складовите дейности (WMS)
- -  - marks-c-4
Планиране на доставките и продажбите - marks-c-4  - marks-c-4
Финансово планиране - marks-c-4  - marks-c-4
Партньорски/Клиентски портал - - - -
Управление на сервизна дейност - - - -
Управление на проекти - - - -
Приходни и разходни (cost) центрове - - - -
Контрол на достъпа на търговци - - - -
Консултантска поддръжка marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4
Технологична поддръжка marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-1
Актуализация и нови версии marks-c-4 marks-c-4 marks-c-4 marks-c-1

marks-c-4 - включва се в абонаментния план.

Забележки:

  • Функционалността, предоставяна по време на безплатния, тестов период, съответства на основния абонаментен план;
  • При поискване клиентите могат да получат достъп до пълната функционалност по време на тестовия период;
  • Посочените абонаментни планове са предефинирани и примерни. Може да конфигурирате при заявка индивидулен абонаментен план над включените в основния план функционалности, който е и базов абонаментен план;
  • Използването на Партньорски/Клиентски портал изиксва минимум два допълнителни потребителя към текущия брой потребители по договор. Аналогично B2B функционалността - един допълнителен потребител;
  • Клиентите не са ограничени да експортват данните, въведени по време на тестовия период;
  • Цените са с ДДС.
 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009